Обговорені пріоритетні завдання банківсько-фінансового сектора Узбекистану

12 грудня поточного року в Ташкенті відбувся семінар, в якому взяли участь керівні співробітники Центрального банку Республіки Узбекистану, Асоціації банків Узбекистану, комерційних банків, небанківських кредитних організацій і ін.

Захід був організований в цілях своєчасного і якісного виконання завдань, поставлених перед банківською системою в доповідях Президента Республіки Узбекистану 12 листопада 2010 року на спільному засіданні Законодавчої палати і Сенату Олій Мажліса і на торжествах, присвячених 18-ій річниці Конституції Республіки Узбекистану, 7 грудня поточного року, а також вказаних в Постанові Президента Республіки Узбекистану Про пріоритетні напрями подальшого реформування і підвищення стійкості фінансово-банківської системи республіки в 2011-2015 роках і досягнення високих міжнародних рейтингових показників від 26 листопада 2010 року.

На семінарі була детально обговорена Концепція по подальшому поглибленню демократичних реформ в країні і розвитку цивільного суспільства. Зокрема, було відмічено, що стійко високі темпи зростання, стабільність і надійність створеної фінансово-банківської системи, успішні структурні перетворення в економіці знаходять сьогодні своє визнання світової громадськості, а також таких авторитетних міжнародних фінансових організацій, як Міжнародний валютний фонд, Усесвітній банк, Азіатський банк розвитку та інші. Так, протягом останніх 20 років ВВП Узбекистану виріс в 3,5 разу, у тому числі на душу населення в 2,5 разу, а реальні доходи населення виросли в 3,8 разів.

В той же час, учасниками семінару було підкреслено, що фінансово-банківська система довела свою стабільність і стійкість і її подальше зміцнення тісно пов’язано із залученням приватного капіталу шляхом формування законодавчих основ для створення таких фінансових інститутів, як приватні банки, лізингові і страхові компанії засновані на приватному капіталі, кредитні союзи і мікрофінансові організації.

Нагадаємо, що на засіданні, присвяченому 18-ій річниці Конституції Республіки Узбекистану, зважаючи на дуже важливу роль, вплив і важливість малого бізнесу в розвитку держави і суспільства, 2011 рік було оголошено Президентом Роком малого бізнесу і приватного підприємництва.

Сьогодні малий бізнес і приватне підприємництво перетворюється на гарантію і опору соціальної і політичної стабільності нашого суспільства. Так, якщо в 2000 році доля малого бізнесу у внутрішньому валовому продукті країни складала 30%, то за підсумками 2010 року цей показник складає майже 53%.

На заході було відмічено, що для досягнення ефективних результатів в майбутньому необхідно приймати практичні заходи по удосконаленню системи видачі среднесрочночних і довгострокових кредитів для модернізації і технічного оновлення виробництва суб’єктам малого бізнесу і вирішенню наявних проблем.

Крім того, учасники заходу проаналізували Постанову Президента Республіки Узбекистану Про пріоритетні напрями подальшого реформування і підвищення стійкості фінансово-банківської системи республіки в 2011-2015 роках і досягнення високих міжнародних рейтингових показників від 26 листопада 2010 року.

Основна мета Постанови – подальше поглиблення реформування і підвищення стійкості фінансово-банківської системи республіки, кардинальна зміна підходів і систем оцінки діяльності банків і всієї фінансово-банківської системи, забезпечення виходу на вищий рівень організації банківської діяльності відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, стандартів і оцінних показників.

На семінарі були дани роз’яснення по реалізації заходів, необхідних для досягнення прогнозних параметрів розвитку банківсько-фінансової сфери, а також мікрофінансового і небанківського фінансового сектора протягом 2011-2015 років відповідно до Постанови Президента Республіки Узбекистану.

Планується, що подібні семінари будуть проведені і в інших регіонах нашої країни.

Повсягденні події:
Эта запись была опубликована в рубрике Ситуація в світі. Добавить в закладки ссылку.

Комментирование закрыто.