Відбувся круглий стіл Єдиний економічний простір – нові можливості для Казахстану

Сьогодні, 3 грудня в Астане відбувся круглий стіл Єдиний економічний простір – нові можливості для Казахстану за участю Першого Заступника Прем’єр-міністра Республіки Казахстану Умірзака Шукєєва, керівників державних органів РК, задіяних у формуванні правової бази Єдиного економічного простору ТС, а також широкий круг представників бізнес-співтовариства і науки.

В ході круглого столу заслуховувала інформація про процес формування правової бази ЄЕП, розглянуті основні положення окремих угод.

Про розробку Угод про погоджену макроекономічну політику, торгівлю послугами і інвестиції в державах-членах ЕЕК, а також про єдині правила надання промислових субсидій проінформувала Міністр економічного розвитку і торгівлі Жанар Айтжанова.

Міністр транспорту і комунікацій Абельгази Кусаїнов розповів про Угоду по регулюванню доступу до послуг залізничного транспорту, включаючи основи тарифної політики, а також умовах для доступу організацій залізничного транспорту однієї держави на внутрішній ринок іншого.

Про основні положення Угоди про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їх сімей проінформувала Міністр праці і соціального захисту Гульшара Абдикалікова. Дана Угода визначає правовий статус трудящих-мігрантів і членів їх сімей, а також регулює порядок здійснення трудящими-мігрантами трудової діяльності і питання, пов’язані з їх соціальним захистом.

Міністр фінансів Болат Жамішев розповів про розробку Угоди про державні закупівлі, що передбачає гармонізацію законодательств Сторін і проведення погодженої політики в області державних закупівель.

Віце-міністр індустрії і нових технологій Д. Турганов проінформував учасників круглого столу про основні положення Угоди про забезпечення доступу до послуг природних монополій у сфері електроенергетики. Угода направлена на забезпечення доступу до послуг суб’єктів природних монополій в цій сфері, з подальшим створенням спільного електроенергетичного ринку.

Про основні положення Угоди про єдині принципи і правила конкуренції інформував заступник Голови Агентства по захисту конкуренції Борис Парсегов. Дана Угода передбачає формування єдиної конкурентної політики по забезпеченню вільного переміщення товарів, послуг і капіталу, свободи економічної діяльності і ефективного функціонування товарних ринків на єдиній митній території держав-учасників Митного союзу, а також гармонізації законодавства в області конкурентної політики і недопущення дій, здатних зробити негативний вплив на взаємну торгівлю Сторін.

Голова Комітету з технічного регулювання і метрології Міністерства індустрії і нових технологій Г. Мухамбетов розповів про Угоду Про єдині принципи і правила у сфері технічного регулювання, що передбачає гармонізацію систем технічного регулювання країн членів Митного союзу, і наділ Комісії Митного союзу повноваженнями по прийняттю технічних регламентів.

З боку бізнес співтовариства в дискусіях взяв участь Голова Національної економічної палати Казахстану Союз Атамекен Азат Перуашев, від науки – доктор економічних наук Аристан Есентугелов.

У завершенні круглого столу учасники обмінялися думками по розглянутих питаннях.

Продовження даного діалогу відбудеться в понеділок 6-го листопада в 15.00 в готелі RIXOC, за участю Прем’єр-міністра РК Каріма Масимова.

This entry was posted in Політика. Bookmark the permalink.